*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์***
   
 
 
 

 

 
 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 


ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
สถานที่ตั้ง  เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสะเกษ คูซอด ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
ระยะทางจาก อ. เมือง 10 กิโลเมตร
สหวิทยาเขคหลักเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันสถาปนาโรงเรียน  วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519
เนื้อที่ 45 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา

ระดับการศึกษา 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ผู้บริหาร 
นายนาวิน สีหาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 
 
 
 
     

webmaster: kusawd@gmail.com
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
163 ม.1 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000